Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

fanpage Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie 

 

W ZS w Starym Cykarzewie 27 maja 2016r. (piątek)

jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w godz. 7.30-15.00.

 

 

25.05.2016r- środa – odbędą się zebrania z rodzicami:

godz.16.30 - Szkoła Podstawowa

godz.17.00 - Gimnazjum

 

 

OGŁOSZENIE !

 

Rekrutacja do

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego

w Starym Cykarzewie

na rok szkolny 2016/2017

 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego przyjmuje się:

 

  • z urzędu (na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Rekrutacja odbywa się zgodnie z terminami określonymi w załączniku

nr 1 „Postanowienia w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017” Śląskiego Kuratora Oświaty. 

 Załączniki do pobrania tutaj

 

Szkoła Podstawowa

im. M. Kacprzaka

Tel/fax (034) 328 - 93 - 23

 Gimnazjum

im. ks. J. Twardowskiego

Tel/fax (034) 328 - 95 - 19                                         

 .........................................

 ul. Szkolna 12

42-231 Stary Cykarzew 

zs.cykarzew@op.pl  

Środa, 2016-05-25

Imieniny: Borysa, Magdy